h-06.png

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ КРУШЕВЦА ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ НА ЗАШТИТИ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Данас је у просторијама Регионалне Привредне Коморе Крушевца потписан Меморандум о разумевању на заштити и одрживом коришћењу акумулације Ћелије између града Крушевца, општина Брус, Блаце и Александровац.

Овај документ представља први корак у спровођењу великих и захтевних обавеза које очекују све учеснице овог Меморандума имајући у виду заштиту и очување језера Ћелије.

Градоначелница града Крушевца, Јасмина Палуровић отворила је овај скуп, а у уводном делу програма обратили су се и начелник Расинског управног округа, Бранислав Весић, представник Шведске амбасаде у Републици Србији, представник Републичке дирекције за воде, Добрила Кујунџић и генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић.

Након потписивања овог документа уследиле су радионице на којима су се учесници упознали са основним чињеницама у оквиру планираних инвестиција, улогама и одговорности општина Брус, Блаце и града Крушевца, планираним активностим СКГО И САЛАР као подршка у процесу, као и о успостављању регионалне сарадње и конкретним искуствима из Краљевине Шведске. Радионице су одржали помоћница градоначелнице за екологију, одрживи развој и енергетику града Крушевца, Оливера Дреновац, заменик вође Тима ППФ6, Иљчо Јовановски, шеф Одељења за комунална питања урбанизма и животне средине СКГО, Миодраг Глушчевић, као и гости из Шведске, Томас Нилу, Анакарин Линдберг и Каролина Стенрот.

Испред ЈКП „Водовод-Крушевац“ присусвовао је директор предузећа, Владимир Милосављевић са својим сарадницима.

skgo februar 2019 1   skgo februar 2019 2
skgo februar 2019 3   skgo februar 2019 4
skgo februar 2019 5   skgo februar 2019 6

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да бисе у томе успелозасновано је коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације.

ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку Споразуму на заштити и одрживом коришћењу акумулације Ћелије кроз успостављање регионалног система за пречишћавање отпадних вода.

skgo februar 2019 7   skgo februar 2019 8
skgo februar 2019 9   skgo februar 2019 10
skgo februar 2019 11   skgo februar 2019 12

Регионални систем за пречишћавање отпадних вода ће обухватити постројења и пратећу инфраструктуру за пречишћавање отпадних вода у локалним самоуправама на сливном подручју акумулације Ћелије. Искуства која је ЈКП „Водовод – Крушевац“ стекао у планирању, обезбеђењу финансијских средстава, као и изградњи свог Централног постројења спреман је да подели са осталим учесницима Меморандума. Захваљујући новим сазнањима у области комуникација ЈКП „Водовод_Крушевац“ је спреманда пратине само степен и ниво пречишћене воде Блаташнице и Расине, него и рад на заједничком збрињавању канализационог муља да се не би дозволило да он заврши на депонијама са којих може поново да угрози квалитет река чије воде се акумулирају.

Кроз израду јединствене базе података извора загађења која ће бити обједињена на једном месту лакше ће се пратити хигијенско – епидемиолошко ситуација акумулације и планирати мониторинг над акумулацијом. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружаће максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру, али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе, јер само заједничким радом са грађанима може се очувати акумулација Ћелије као водоизвориште здраве воде за пиће целог Расинског округа.

skgo februar 2019 13   skgo februar 2019 14
skgo februar 2019 15   skgo februar 2019 16
skgo februar 2019 17   skgo februar 2019 18

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs