h-02.png

ОДРЖАНА ДЕМОНСТРАЦИЈА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ „AMPHIBIA“ НА ЈЕЗЕРУ ЋЕЛИЈЕ

Дана 29.10.2018.године на језеру Ћелије одржана је демонстрација мултифункционалне машине „Аmphibia“ и алата за рад у језерима, мочварама и каналима које представљају осетљива и заштићена станишта.

 

AMFIBIJA 1   AMFIBIJA 2

Демонстриран је рад возила Аmphibia Truxor DM 5045 са следећим алатима:

- грабуља-сито-корпа за сакупљање чврстог отпада са површине воде;

- прскалица и

- пумпа за вађење муља.

Демонстрација се састојала прикупљања чврстог отпада из воде језера.

AMFIBIJA 3 AMFIBIJA 4
AMFIBIJA 5 AMFIBIJA 6

Циљ рада овог возила је да Аmphibia може да допре до места која су неприступачна за чамце, као што су водена вегетација, плићаци, расквашена обала, а њене гусенице су тако конструисане да не оштећују и не ремете обалу са које улази у воду. Захваљујући томе, возилом би обављало сакупљање пластике која стално доспева у језеро Ћелије. Висок водостај у пролеће доноси тоне пластичног отпада са дивљих депонија и слива и лоше регулисане депоније из Бруса, а процес сакупљања из чамаца и са обале, паковања у вреће и одвожења камионима отежан је и недовољно ефикасан.

Такође, Truxor DM 5045 са Doro пумпом сужио би и за одмуљивање лагуна за технолошку отпадну воду Фабрике воде, као и за одмуљивање језера на Равништу. По потреби Truxor DM 5045 користио би се и за чишћење водотокова, Мораве, Расине и њихових притока, од нанесеног отпада.

Демонстрацији одржаној на језеру Ћелије присуствовали су Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац са сарадницима, директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима, као и представници фирме „Uniwab“ која је организовала ову демонстрацију.

AMFIBIJA 7 AMFIBIJA 8
AMFIBIJA 9   AMFIBIJA 10

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs