h-02.png

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_1.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_2.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_3.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_4.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_5.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Warning: getimagesize(http://vodovodks.co.rs/pisac/javnenabavke/2018/svedska_6.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Категорија није пронађена in /home/vodovodk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 606

Студијска посета Шведској

У оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ-друга фаза“, који финансира Влада Шведске, а спроводи СКГО, град Крушевац учествује са својим пројектом унапређења заштите језера „Ћелије“ и обезбеђивања дугорочног снабдевања здравом пијаћом водом. Захваљујући овом Програму у периоду од 28.08. до 31.08.2018. год. организована је студијска посета оштини Јавле (Gavle) и Асоцијацији за управљање отпадним водама, компанији Гестрике Ватен (GastrikeVatten), а  Крушевац су представљали градоначелник Јасмина Палуровић, помоћник градоначелника Оливера Дреновац и директор ЈКП „Водовод Крушевац“ Владимир Милосављевић.

Циљ посете је упознавање са моделима међуопштинске сарадње и решењима у области управљања водама, како у делу производње пијаће воде, тако и у делу третмана отпадних вода. Током студијске посете показана је успостављена међуопштинска сарадња града Јавле, као највећег у том делу Шведске, и мањих околних, општина и то у области управљања чврстим комуналним отпадом, производњом и дистрибуцијом пијаће воде и третманом отпадних вода. Овакав или сличан модел могао би да се примени и у Расинском округу, обзиром да су проблеми у овој области, па самим тим и решења веома слични.

svedska 1   svedska 2

Циљ посете је упознавање са моделима међуопштинске сарадње и решењима у области управљања водама, како у делу производње пијаће воде, тако и у делу третмана отпадних вода. Током студијске посете показана је успостављена међуопштинска сарадња града Јавле, као највећег у том делу Шведске, и мањих околних, општина и то у области управљања чврстим комуналним отпадом, производњом и дистрибуцијом пијаће воде и третманом отпадних вода. Овакав или сличан модел могао би да се примени и у Расинском округу, обзиром да су проблеми у овој области, па самим тим и решења веома слични.

Након што су домаћини изнели своја искустав и стање у области вода у Шведској, закључак је да су проблеми и потребе, веома слични, иако је Шведска једна од најбогатијих земаља по питању водних ресурса. Упркос њиховој великој посвећености очувању животне средине и у Шведској долази до погоршања квалитета воде, а у појединим деловима земље могуће су и несташице.

svedska 3   svedska 4

У наредном периоду циљ града Крушевца је успостављање међуопштинске сарадње са општинама Расинског округа и општином Блаце у делу заштите језера Ћелије и интегралног управљљања водним ресурсима, а захваљујући Програму, који се спроводи  у сарадњи са Шведском и СКГО-а.

Студијска посета организована је за представнике града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац на нивоу градоначелника и председника општина и директора јавних предузећа, као и за представнике Дирекције за воде, Министарства пољопривреде и водопривреде и СКГО-а.

svedska 5   svedska 6

Преузето са сајта града Крушевца

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти