h-03.png

ОБИЛАЗАК ЈАВНИХ РАДОВА КОД РЕЗЕРВОАРА „БАГДАЛА“

Дана 26.07.2018.године Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Предраг Марковић, директор Националне службе за запошљавање филијале у Крушевцу,обишли су Јавне радове код резервоара „Багдала“.

Као и претходних година и ове године ЈКП “Водовод-Крушевац“ у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Градском управом Града Крушевца спроводи пројекте Јавних радова.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Директор предузећа Владимир Милосављевић, нагласио је да ће ови радници радити на уређењу градских и сеоских резервоара, а биће упошљени и у Липовцу и на чишћењу језера Ћелије.

Bagdala javni rad 2607 1   Bagdala javni rad 2607 2
Bagdala javni rad 2607 3   Bagdala javni rad 2607 4

Јавни рад под називом „Уклањање чврстог отпада са језера Ћелије и одржавање резервоара пијаће воде“ спроводиће се на хидроакумулацији Ћелије, регионалном изворишту водоснабдевања и на резервоарима „Багдала'' и „Липовац''. Обала дужине око 35 км ће се очистити од чврстог отпада при чему ће се санирати и десетак дивљих депонија. Такође ће се извршити и чишћење великог броја „џепова'' на води , као и унутрашњост веће површине под воденом вегетацијом где се у врло неприступачној средини дуго задржава чврст отпад. Извршиће се и уређивање приступачних делова обале, косидбом траве и уклањањем корова.Вршиће се и чишћење подручја око резервоара пијаће воде на Багдали и Липовцу, у виду крчења шибља, косидбе и уклањање корова. На овим радовима је ангажовано 10 лица у трајању од 4 месеца. За све неопходне радове запослена лица су добила и адекватну заштитну опрему и алате.

Спровођењем јавног рада постижу се конкретни циљеви као што су санација већег броја дивљих депонија које се налазе уз локације за водоснабдевање,уклањање потенцијалних загађивача сирове воде која се прерађује у воду за пиће,уређење и одржавање локација чистим и уредним чиме се доприноси очувању природних вредности,подизање еколошке свести људи о потреби заштите окружења у коме живе и очувања квалитета воде за пиће.

Bagdala javni rad 2607 5   Bagdala javni rad 2607 6
Bagdala javni rad 2607 8   Bagdala javni rad 2607 7
     

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs